City Nature Challenge je projekt občanské vědy, jehož letošní ročník proběhl ve dnech 27. – 30. dubna 2018.
 
Účastníkům z Prahy a z desítek dalších měst po celém světě umožnil objevit přírodu a její diverzitu v jejich blízkém okolí. Jak Praha v soutěži vedla si můžete přečíst v tomto článku.
 
Doprovodné programy, které zájemcům blíže představí pražskou přírodu, se konají v průběhu celého roku (více zde).

 

Botanická exkurze 19.5.2018

pondělí 14. květen 2018 9:14

Pojďte se s námi projít Chuchelským hájem a zjistěte, co zajímavého v této přírodní rezervaci roste. Možná vás překvapí, o jak rozmanitou lokalitu se jedná, a to nejen z hlediska rostlinných druhů, ale také rozdílných biotopů. Prohlédneme si nejen společenstva dubohabřin, doubrav a suťových lesů ale i teplomilná společenstva skal a stepí. Pro tuto lokalitu je také typický tzv. jarní aspekt rostlin (např. jaterník podléška, hrachor jarní, apod.). Zajímavým druhem, který zde roste, je kosatec bezlistý, který byl právě z Chuchelského háje pro vědu poprvé popsán. Exkurzi povede botanik Národního muzea, více informací na stránkách muzea.

První ročník je úspěšně za námi!

pondělí 7. květen 2018 12:03

V letošním roce se projekt City Nature Challenge konal poprvé celosvětově, a to v necelých 70 městech. Za čtyři dny nasbíralo 17 329 účastníků úžasných 441 888 pozorování!

Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří se v Praze letošního ročníku účastnili! S 1 616 pozorováními jsme se umístili na krásném 42. místě (viz příloha).  Zároveň doufáme, že se těšíte na ročník 2019, kdy by se Praha mohla umístit na pomyslném žebříčku ještě několik stupínků výše.