Fotíte rádi? Máte rádi Prahu? Chcete se dozvědět více o její přírodě?
Pokud jste odpověděli ANO alespoň na jednu z otázek, pak jste zde správně.

Rádi bychom Vám představili přírodu našeho hlavního města a to nejen při komentovaných exkurzích chráněnými územími v Praze ale také ve Vašem bezprostředním okolí.
Pozorovat přírodu totiž můžete opravdu kdokoli, kdykoli a kdekoli.

Je to jednoduché! Pojďte do toho s námi a zjistěte, jak bohatá a unikátní je pražská příroda. Pozorovat přírodu můžete u Vás na zahradě, v oblíbeném parku nebo třeba na autobusové zastávce.

Cílem mezinárodního projektu občanské vědy City Nature Challenge je představit přírodu velkých měst jejich obyvatelům. Předem přihlášená města po celém světě pak v daném období (26. - 29. dubna. 2019) soutěží o největší počet pozorování živé přírody zaznamenaných pomocí aplikace iNaturalist. Hlavní myšlenkou projektu je propojení vědců a široké veřejnosti při pozorování a dokumentaci živé přírody.
Zapojte se do projektu s námi a ukažme společně světu, jak bohatá a jedinečná je pražská příroda!

Pořadatelem projektu City Nature Challenge v Praze je Národní muzeum.


Data ze CNC 2018 pomáhají ochraně přírody

čtvrtek 19. červenec 2018 19:13

Kromě seznámení široké veřejnosti s přírodou ve městě je dalším smyslem projektu CNC právě využití získaných dat v ochraně přírody. Proto byla pozorování získaná během City Nature Challenge: Prague 2018 importována do Nálezové databáze ochrany přírody (https://portal.nature.cz/nd/). Tato databáze je spravována Agenturou ochrany přírody a krajiny a slouží všem orgánům ochrany přírody (i veřejnosti) jako zdroj informací o výskytu druhů na území ČR.

Botanická exkurze 19.5.2018

pondělí 14. květen 2018 9:14

Pojďte se s námi projít Chuchelským hájem a zjistěte, co zajímavého v této přírodní rezervaci roste. Možná vás překvapí, o jak rozmanitou lokalitu se jedná, a to nejen z hlediska rostlinných druhů, ale také rozdílných biotopů. Prohlédneme si nejen společenstva dubohabřin, doubrav a suťových lesů ale i teplomilná společenstva skal a stepí. Pro tuto lokalitu je také typický tzv. jarní aspekt rostlin (např. jaterník podléška, hrachor jarní, apod.). Zajímavým druhem, který zde roste, je kosatec bezlistý, který byl právě z Chuchelského háje pro vědu poprvé popsán. Exkurzi povede botanik Národního muzea, více informací na stránkách muzea.


Hlavní organizátoři

Organizátor projektu na území hl. m. Prahy

Partneři