Ukažme společně světu,
jak bohatá a jedinečná
je příroda v našich městech.