City Nature Challenge je projekt občanské vědy, jehož letošní ročník proběhl ve dnech 26. – 29. dubna 2019.
 
Účastníkům z Prahy a z desítek dalších měst po celém světě umožnil objevit přírodu a její diverzitu v jejich blízkém okolí. Jak Praha v soutěži vedla si můžete přečíst v tomto článku.
 
Doprovodné programy, které zájemcům blíže představí pražskou přírodu, se konají v průběhu celého roku (více zde).

 

Data ze CNC 2018 pomáhají ochraně přírody

čtvrtek 19. červenec 2018 19:13

Kromě seznámení široké veřejnosti s přírodou ve městě je dalším smyslem projektu CNC právě využití získaných dat v ochraně přírody. Proto byla pozorování získaná během City Nature Challenge: Prague 2018 importována do Nálezové databáze ochrany přírody (https://portal.nature.cz/nd/). Tato databáze je spravována Agenturou ochrany přírody a krajiny a slouží všem orgánům ochrany přírody (i veřejnosti) jako zdroj informací o výskytu druhů na území ČR.

Botanická exkurze 19.5.2018

pondělí 14. květen 2018 9:14

Pojďte se s námi projít Chuchelským hájem a zjistěte, co zajímavého v této přírodní rezervaci roste. Možná vás překvapí, o jak rozmanitou lokalitu se jedná, a to nejen z hlediska rostlinných druhů, ale také rozdílných biotopů. Prohlédneme si nejen společenstva dubohabřin, doubrav a suťových lesů ale i teplomilná společenstva skal a stepí. Pro tuto lokalitu je také typický tzv. jarní aspekt rostlin (např. jaterník podléška, hrachor jarní, apod.). Zajímavým druhem, který zde roste, je kosatec bezlistý, který byl právě z Chuchelského háje pro vědu poprvé popsán. Exkurzi povede botanik Národního muzea, více informací na stránkách muzea.