Aktuality

Kromě seznámení široké veřejnosti s přírodou ve městě je dalším smyslem projektu CNC právě využití získaných dat v ochraně přírody. Proto byla pozorování získaná během City Nature Challenge: Prague 2018 importována do Nálezové databáze ochrany přírody (https://portal.nature.cz/nd/). Tato databáze je spravována Agenturou ochrany přírody a krajiny a slouží všem orgánům ochrany přírody (i veřejnosti) jako zdroj informací o výskytu druhů na území ČR.

Pojďte se s námi projít Chuchelským hájem a zjistěte, co zajímavého v této přírodní rezervaci roste. Možná vás překvapí, o jak rozmanitou lokalitu se jedná, a to nejen z hlediska rostlinných druhů, ale také rozdílných biotopů. Prohlédneme si nejen společenstva dubohabřin, doubrav a suťových lesů ale i teplomilná společenstva skal a stepí. Pro tuto lokalitu je také typický tzv. jarní aspekt rostlin (např. jaterník podléška, hrachor jarní, apod.). Zajímavým druhem, který zde roste, je kosatec bezlistý, který byl právě z Chuchelského háje pro vědu poprvé popsán. Exkurzi povede botanik Národního muzea, více informací na stránkách muzea.

V letošním roce se projekt City Nature Challenge konal poprvé celosvětově, a to v necelých 70 městech. Za čtyři dny nasbíralo 17 329 účastníků úžasných 441 888 pozorování!

Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří se v Praze letošního ročníku účastnili! S 1 616 pozorováními jsme se umístili na krásném 42. místě (viz příloha).  Zároveň doufáme, že se těšíte na ročník 2019, kdy by se Praha mohla umístit na pomyslném žebříčku ještě několik stupínků výše.

Letošní ročník City Nature Challenge je u konce! Za 4 dny bylo na území hlavního města nasbíráno více než 1600 pozorování! Děkujeme tímto všem zúčastněným. Velmi by nás zajímal Váš názor na průběh projektu, aby mohl být příští ročník ještě lepší. Proto bychom Vás chtěli poprosit o vyplnění následujícího dotazníku:

česky: https://goo.gl/forms/IzccL92dJHsmG6eB2
anglicky: https://goo.gl/forms/OgGOaa1HfMcCMkYv1

Za celý organizační tým děkujeme za vaši účast a přejeme zajímavá pozorování i mimo soutěžní dny.

Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy

10.00 – 16.00

Ve Stanici přírodovědců bude v neděli 29. dubna živo. Den bude nabitý zajímavostmi o české i ostrovní přírodě. Na své si samozřejmě přijdou malí i velcí.