Kromě seznámení široké veřejnosti s přírodou ve městě je dalším smyslem projektu CNC právě využití získaných dat v ochraně přírody. Proto byla pozorování získaná během City Nature Challenge: Prague 2018 importována do Nálezové databáze ochrany přírody (https://portal.nature.cz/nd/). Tato databáze je spravována Agenturou ochrany přírody a krajiny a slouží všem orgánům ochrany přírody (i veřejnosti) jako zdroj informací o výskytu druhů na území ČR.

Během CNC: Prague 2018 bylo získáno celkem 1619 pozorování. Po vyřazení nálezů druhově neurčených, nepřesně lokalizovaných a nálezů pěstovaných rostlin či domácích zvířat, bylo použito 927 údajů o 363 druzích. Z toho se 61 údajů týkalo 33 ohrožených druhů. Zajímavé jsou ale i pozorování invazních druhů, o jejichž výskytu zřejmě nikdy nebude dostatek informací: CNC přineslo 64 údajů o 20 druzích. Další zajímavou indikační skupinou jsou motýli, o nichž CNC přineslo 22 údajů o 16 druzích.

Ve stejném termínu jako CNC se odehrával také sběr dat uživateli Nálezové databáze, především pomocí mobilní aplikace BioLog.  Z celkového počtu 385 záznamů o 164 druzích je 56 záznamů o 28 ohrožených druzích, tedy relativně mnohem vyšší počet (14,5% oproti 6,6% dat z CNC). O invazních druzích je však údajů nepoměrně méně. V případě motýlů bylo BioLogem sebráno 60 údajů o 32 druzích (15,6% oproti 2,4% dat z CNC).

Projekt CNC je evidentně schopen oslovit mnohem širší publikum. Jeho uživatelé přispívají více údaji o běžných druzích, ať už rostlin nebo živočichů. Tyto druhy jsou však často v databázích nedostatečně zastoupeny, jejich zadávání je tedy rozhodně přínosné. Zároveň mezi takové druhy patří i druhy invazní, jejichž údaje mají mnohdy velký význam pro ochranářskou praxi. Na druhou stranu ohrožené či indikační druhy relativně snáze zachytí specialista, což ovšem nijak nezmenšuje důležitost objevů široké veřejnosti.

Proběhl také import ostatních údajů z území České republiky z aplikace iNaturalist, kde bylo mimo CNC od roku 2003 sebráno 3898 využitelných údajů.

Pozn.: Data získaná v rámci CNC: Prague 2018 je možné vyfiltrovat v Nálezové databázi po přihlášení zadáním zdroje (Kolektiv autorů (2018) Data City Nature Challenge Prague 2018 (iNaturalist.com)) ve filtru nálezových dat.