hrotar.jpg

Prahou za přírodou

Nahlédněte s námi do tajů přírody našeho hlavního města!

14. – 15. 4. Oslava 200 let Národního muzea
Depozitáře Přírodovědeckého muzea Horní Počernice (více informací)

28. 4. Den otevřených dveří
Kroužkovací stanice Praha Hostivař

29. 4. Výstava Tajuplné ostrovy
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy

8. – 17. 6. Velká výstava bezobratlých
Botanická zahrada, Na Slupi 16


Komentované procházky pražskou přírodou

Přírodou hlavního města vás provedou vědečtí pracovníci Přírodovědeckého muzea.

12. 5. Ze života hmyzu
19. 5. Rostlinnou říší - 9:00 Chuchelský háj

Pojďte se s námi projít Chuchelským hájem a zjistěte, co zajímavého v této přírodní rezervaci roste. Možná vás překvapí, o jak rozmanitou lokalitu se jedná, a to nejen z hlediska rostlinných druhů, ale také rozdílných biotopů. Prohlédneme si nejen společenstva dubohabřin, doubrav a suťových lesů ale i teplomilná společenstva skal a stepí. Pro tuto lokalitu je také typický tzv. jarní aspekt rostlin (např. jaterník podléška, hrachor jarní, apod.). Zajímavým druhem, který zde roste, je kosatec bezlistý, který byl právě z Chuchelského háje pro vědu poprvé popsán. Exkurzi povede botanik Národního muzea

2. 6. Za ptačími obyvateli Prahy
9. 6. Z nočního života hmyzu
14. 7. Za lišejníky
3. 11. Ze světa hub

Více informací na ve článku Prahou za přírodou na stránkách Národního muzea