1. BioBlitz v ČR!

Více než 100 nadšenců se zapojilo do prvního pozorování BioBlitz v ČR.

O víkendu 20. – 22. května 2022 proběhla v České republice první akce BioBlitz, v rámci které se mohla široká veřejnost účastnit mapování nepůvodních druhů živočichů a rostlin. Za tři dny poslalo více než 100 nadšenců 250 pozorování o 17 nepůvodních druzích. BioBlitz probíhal současně v dalších 11 evropských zemích. V České republice jsou hlavními koordinátory Výzkumný ústav rostlinné výroby a Botanický ústav AV ČR.

Získané údaje o výskytu vybraných invazních druhů mají pro vědce jedinečný význam. A to nejen z pohledu šíření sledovaných rostlin a živočichů, zejména v málo zmapovaných oblastech, ale díky přiloženým fotografiím také kvůli kontextu výskytu, např. interakcím s dalšími druhy.

Vědci získali nejvíce údajů (194 pozorování) z aplikace iNaturalist, následovala aplikace BioLog (aplikace AOPK ČR, např. výskyt mývala severního a invazního raka pruhovaného) a Avif (aplikace ČSO; 29 pozorování husice nilské).

“Výsledky pozorování v rámci prvního Bioblitzu v České republice nám přinesly nejen mnoho jedinečných informací, ale také cenných interakcí se samotnými pozorovateli. V dalších ročnících plánujeme ještě více zapojit školy a přírodovědné kroužky, nejen kvůli počtu údajů, ale protože chceme zároveň děti edukovat v problematice invazních druhů,” říká Jiří Skuhrovec, entomolog z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a jeden z hlavních zástupců České republiky v projektu Alien CSI a místní organizátor BioBlitzu s názvem IAS BioBlitz Czech Republic 2022 a dodává: “Chceme také zařadit více termínů pozorování, aby bylo možné dobře identifikovat druhy kvetoucí např. až v pozdním létě. Věřím, že se z akce stane tradice a časem dosáhne stejné oblíbenosti jako např. City Nature Challenge.”


Nejvíce údajů bylo získáno o druzích, které jsou v České republice již široce rozšířené, např. slunéčko východní nebo pajasan žláznatý. Ten byl často pozorován v chátrajících, opuštěných domech, které mohou sloužit jako rezervoár, ze kterého se pajasan může šířit do okolí. Pajasan je přitom vysoce invazní druh stromu, který se snadno šíří a je velmi obtížné jej zlikvidovat, neodborné zásahy spíše vedou k jeho rozrůstání.

Podařilo se ale získat i unikátní pozorování, jako např. kněžice mramorované, která dovede způsobit významné škody jak v produkčním zemědělství, především na ovoci a zelenině, tak i malých zahrádkách a sadech. Druh byl u nás poprvé nalezen v roce 2018, a začíná se šířit. Díky rychlé domluvě s nálezkyní, studentkou SŠ Zuzanou Císařovou, se podařilo jedince odchytit a založit experimentální chov.

Larva slunéčka východního v interakci s dalším nepůvodním druhem, plošticí blánatkou lipovou. Pokus o predaci však skončil neúspěchem, slunéčko blánatku velice rychle opustilo. Zřejmě zafungovala chemická obrana blánatky.
Autor: Daniela Sládková.

BioBlitz probíhal ve 12 evropských zemích současně. Některé státy cílily jen na vybrané lokality, jiné, jako právě Česká republika či Chorvatsko, na celé území. Více informací o výsledcích v ČR i v ostatních zemích naleznete zde nebo na platformě iNaturalist (https://www.inaturalist.org/projects/alien-csi-bioblitz).

Kontakt

Mirka Dvořáková

PR & Marketing Manager, BÚ AV ČR

miroslava.dvorakova@ibot.cas.cz

+420 602 608 766                                                                          

Hana Fruhwirtová

PR VÚRV

komunikace@vurv.cz

+420 602 522 335

Jiří Skuhrovec

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

jirislavskuhrovec@gmail.com

+420 702 087 694

Pavel Pipek

Botanický ústav AV ČR

pavel.pipek@ibot.cas.cz

+420 724 547 559