O projektu

Více než 400 měst z celého světa

Tradičně se jedná o soutěžní projekt, ve kterém města spolu soupeří o co největší počet pozorování přírodní rozmanitosti na svém území. I v letošním roce je to však ve všech zapojených městech jinak z důvodu koronaviru. Přesto se však Praha účastní a tedy i vy se můžete zapojit!

Každý sám a přitom společně!

K tomu, aby to bylo možné, je zapotřebí se zapojit ve dnech 30. dubna až 3. května 2021 a zaznamenávat pozorované rostliny, živočichy a houby ve svém okolí.

Díky moderní době již není zapotřebí vše překreslovat do zápisníku, jako to dělal například Charles Darwin. K zaznamenání nám slouží mobilní aplikace, kterou jsme pro tento účel vybrali a přeložili do češtiny. Jmenuje se iNaturalist. Je to opravdu snadné a zvládne to úplně kdokoliv bez sebemenšího přírodovědeckého vzdělání. Aplikace je totiž natolik inteligentní, že se pokusí sama rozpoznat, o jaký druh rostliny, zvířete, nebo houby se jedná. 

Tato výzva odstartovala poprvé v roce 2016 a to pouze mezi městy Los Angeles a San Francisco. V roce 2018 se konal první mezinárodní ročník, kdy se zapojilo 68 měst. Do letošního ročníku se přihlásilo více jak 400 měst z celého světa (kompletní seznam zapojených měst naleznete ZDE), což je 2x tolik něž tomu bylo loni.

V rámci České republiky se zapojí opět i Brno a zároveň letošní nováček Uherské Hradiště.

Kněžice pásovaná (Graphosoma italicum)

Třemdava bílá (Dictamnus albus)

Ukažme všem pražskou přírodu!

Pojďte do toho i Vy a zjistěte, jak bohatá a unikátní je pražská příroda! Stáhněte si aplikaci iNaturalist na váš mobilní telefon a potom jen stačí ve dnech 30. 4. až 3. 5. 2020 pomocí ní fotografovat přírodu na území Prahy. Fotografie můžete pořizovat u Vás na zahradě, v oblíbeném parku nebo třeba na autobusové zastávce, když zrovna čekáte na svůj spoj.

A že nevlastníte chytrý telefon? Nevadí! Stačí se jen zaregistrovat na stránce iNaturalist a poté si můžete do svého profilu vkládat manuálně fotografie pořízené třeba klasickým fotoaparátem. 

Praha se v minulém ročníku umístila na 21. místě ze 244 měst co do počtu pozorování a předčili jsme mnoho světových metropolí. Ve sledované dny bylo z Prahy zaznamenáno téměř 10 tisíc pozorování a více jak 1250 druhů! Pro více detailů klikněte SEM.

V rámci Evropy pak Praha skončila na druhém místě a v případě samostatných měst pak na místě prvním!

V případě jakýchkoli dotazů se na nás obraťte na adresu:  pm@nm.cz


Samotný projekt City Nature Challenge si klade za cíl ukázat lidem po celém světě, že i ve městech žije spousta organismů, které lze objevovat a pozorovat s pomocí aplikace iNaturalist.

Snahou je pak vzbudit v lidech nadšení pro biologickou rozmanitost kolem nás a její možnou ochranu. Samozřejmě nejen ve vybraných městech, ale všude kolem nás. Zmíněná ochrana přírody může být podpořena právě vašimi pozorováními. City Nature Challenge tedy elegantním způsobem představí účastníkům, jakým způsobem vlastně funguje tzv. občanská věda.

Příkladem, jak mohou pozorování pomoci vědecké komunitě, může být objevení nové lokality výskytu lačníka stepního (Zebrina detrita) během posledních dvou ročnících City Nature Challenge. Lačník stepní je drobný druh suchozemského plže, který preferuje teplomilná stanoviště. V roce 2019 byl objeven v Prokopském údolí. Přírodní stanoviště podobného ražení bohužel z naší krajiny mizí, stejně jako lačník. I proto bylo jeho objevení v Prokopském údolím velmi milým a pozitivním překvapením.

Druhým příkladem je potvrzení výskytu motýla lišejníkovce malého (Setina roscida). Opět jde o teplomilný druh, který ke svému vývoji potřebuje lišejníky rostoucí na skalnatých svazích například Prokopského údolí, kde byl loni během City Nature Challenge pozorován. Tento druh je na Moravě již patrně vyhynulý a v Čechách se vyskytuje jen na několika málo lokalitách. Za posledních 50 let byl v Prokopském údolí pozorován v řádech jednotkách kusů.

Aplikaci iNaturalist můžete používat po celý rok, nejen v průběhu City Nature Challenge. Svými pozorováními tak můžete pomoci vědecké komunitě mapovat rozšíření jednotlivých druhů v dlouhodobém měřítku. Dále můžete pomoci se sledování expanzních a invazních druhů, jejichž areály rozšíření se mohou poměrně dynamicky měnit. Jsou známy i objevy nových, dosud nepopsaných druhů díky pozorování v rámci aplikace iNaturalist. Jedná se však většinou o drobné bezobratlé z tropických krajin.

strakapoud velký (Dendrocopos major)