Zajímavé organismy

Ještěrky na Vítkově

Věděli jste, že na území Prahy žijí tři druhy ještěrek? Zkusíte je během víkendu najít?

Máte okrajenku? A můžu ji vidět?

Pro nově připravovaný atlas mnohonožek ČR chybí data o rozšíření okrajenky žlutoskvrnné. Pomozte přírodovědcům zmapovat její výskyt.

Hmyz roku 2022

Česká společnost entomologická letos opět vyhlásila hmyz roku. Součástí je i jeho mapování.

Modré hmyzí poklady

Už při prvních jarních procházkách pražskou přírodou můžete potkat zajímavý hmyz, který je nepřehlédnutelný svým namodralým zbarvením.