Čimický a Ďáblický háj

Aneb kam jít na čolky v Praze.

Mezi Bohnicemi, Ďáblicemi a Kobylisy se nachází dva krásné lesní celky – Čimický a Ďáblický háj. Lesní porosty o ploše 81 hektarů tvoří převážně dub zimní, habr obecný, lípa srdčitá, modřín opadavý a smrky. Čimickým i Ďáblickým hájem prochází dvě turistické stezky. Oba lesy se dají také bezpečně projet na kole. Z vyhlídky u Ďáblické hvězdárny je jeden z nejhezčích výhledů v Praze. Na severním okraji Čimického háje se nachází malá lesní školka, kde se pěstují dřeviny určené k výsadbám v Praze. Zajímavostí je také přírodní památka Ládví, která je unikátní geologickou lokalitou. Lesy hl. m. Prahy, které oba háje spravují, umístily podél turistických stezek zábavné vzdělávací prvky, ze kterých se návštěvníci mohou dozvědět zajímavé věci ze světa zvířat a rostlin.

Fauna a flora

V obou hájích jsou velmi málo zastoupeny keře. O to bohatší je však bylinné patro, kde kromě různých trav (ostřice, tuřice, sítiny) najdeme například sasanku hajní, sasanku pryskyřníkovitou, kokořík vonný, hrachor jarní, orsej jarní, česnek podivný či violku vonnou. Mezi nejhojnější zástupce fauny patří ptáci. Z běžných druhů zde lze pozorovat sýkoru koňadru, sýkoru modřinku, sojku obecnou, straku obecnou, kosa černého. Dále se zde vyskytují například dva druhy strakapoudů (velký a prostřední), žluna zelená, brhlík lesní, šoupálek dlouhoprstý, a při troše štěstí je možné narazit na kalouse ušatého či poštolku obecnou. Ze savců jsou zde nejběžnější veverky a ježci západní. Výjimečně můžete potkat lišku či lasici kolčavu. Lesní tůňky zase poskytují útočiště čolkům obecným, čolkům velkým a užovkám obojkovým. Z bezobratlých živočichů se zde vyskytuje několik druhů plžů, velké množství brouků, a v neposlední řadě mnoho motýlů z čeledí okáčovitých, babočkovitých a běláskovitých.

Autorka textů a fotografií: Zuzana Lukášová

Projekt vznikl s finanční podporou hl. m. Prahy.
Vzdělávací prvky vytvořil partner pražské City Nature Challenge 2021 – Lesy hl. m. Prahy

čolek velký (Triturus cristatus)
orsej jarní (Ficaria verna)
strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
poštolka obecná (Falco tinnunculus)
modřenec (Muscari sp.)
sasanka hajní (Anemone nemorosa)