Nejen ze života hmyzu

Termín exkurze: 10.6.2023 na zast. Nové Butovice (metro B) v 9:30.

Kolik druhů bezobratlých můžete potkat během jednoho dne? Spočítejte to s námi během komentované exkurze Prokopským údolím, kterou povedou pracovníci entomologického a zoologického oddělení Národního muzea ve spolupráci s členy České společnosti entomologické. Projdeme si rozmanitá přírodní stanoviště od teplých stepních lokalit, přes louky a lesy až po vodní plochy. Ukážeme si, že hmyz a další bezobratlí obsadili díky jedinečným přizpůsobením téměř všechna přírodní prostředí.

Exkurze navazuje na Velkou výstavu bezobratlých, která proběhne od 2. do 11. června v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK, a je spolupořádána Národním muzeem. Účastníci exkurze budou mít možnost se spolu s lektory následně přesunout přímo do prostor výstavy, kde uvidí mnoho dalších druhů bezobratlých České republiky a okolí, ke kterým se dozví spousty informací.

Účast na exkurzi je zdarma.

S sebou doporučujeme vhodné vybavení do přírody a dostatek pití.

Odhadovaný konec exkurze je mezi 14:00-15:00.

(Doporučený minimální věk dětského účastníka je 10 let. Vzhledem k náročnosti terénu není vhodné se exkurzí účastnit s kočárky.)

Projekt finančně podpořilo hlavní město Praha