Prokopské údolí

Prokopské údolí

Prvním tipem nemůže být nic jiného než přírodní rezervace Prokopské údolí. Toto chráněné území se nachází na Praze 5 nedaleko stanic metra linky B: Nové Butovice a Jinonice. Jde o mimořádně hodnotné a zachovalé území plné rozmanitých lokalit, které jsou domovem jak běžných, tak velmi vzácných druhů rostlin a živočichů. V krasovém území se nachází množství lokálních prvků: skalnatých reliéfů, suťových svahů a bývalých lomů.


užovka obojková (Natrix natrix)

Za obratlovci

Tzv. birdwatcherům (pozorovatelům ptactva) doporučujeme procházku kolem retenční nádrže Asuán. V břehové vegetaci zaslechnete nebo při troše štěstí zahlédnete rákosníka velkého. Na vodní hladině se objevují kachny divoké, poláci chocholačky, slípky zelenonohé nebo lysky černé. V okolí můžete spatřit třeba strakapouda velkého nebo různé pěvce. Při procházce samotným údolím možná potkáte užovku obojkovou nebo užovku hladkou. Zahlédnout můžete i ještěrku obecnou nebo slepýše křehkého. Z obojživelníku se zde vyskytují různé druhy skokanů nebo třeba ropucha obecná.


Květinový ráj

Pokud vás zajímají neobvyklé druhy rostlin, navštivte stepi a skalnaté svahy, na něž je vázaná celá řada specifických rostlin. Podívejte se třeba na Albrechtův vrch nebo Hemrovy skály. Projděte se kolem Hradiště Butovice. Narazíte na různé druhy kavylů a kostřav, nebo třemdavu bílou, což je jediný zástupce čeledi rourovitých (Rutaceae) v ČR. Potkáte kakost krvavý, nebo trýzel škardolistý a mnoho dalších druhů rostlin.

třemdava bílá (Dictamnus albus​)

Ze světa bezobratlých

Ve vegetaci a nad ní se pohybuje velké množství bezobratlých. Prokopské údolí bylo vždy velmi zajímavé kvůli výskytu vzácných měkkýšů a hmyzu. Na zemi můžete zahlédnout různé druhy střevlíků a střevlíčků, na rozkvetlých loukách a stepích pak širokou škálu nosatců, nebo mandelinek. V údolí se vyskytuje i roháč obecný, na otevřených místech pak lítá otakárek ovocný, nebo třeba několik druhů krásných a velkých zlatohlávků. Z pavouků se dají potkat nádherné a vzácné druhy jakým je stepník rudý, nebo skákavka rudopásá.

otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)

O druhovém bohatství Prokopského údolí by se dalo psát ještě dlouho. Nejlepší ale bude, když se přesvědčíte na vlastní oči. Vyrazte na procházku.  Zjistíte, že v Praze máme nádhernou přírodu, kterou je potřeba ale stále chránit, aby nám nezmizela před očima a s ní i druhy nejen zmíněné v tomto textu. Některé zde uvedené druhy si můžete prohlédnout přímo v aplikaci iNaturalist, pokud kliknete na jejich názvy v textu. Další si můžete prohlédnout v naši galerii ZDE.

Projekt vznikl s finanční podporou hl. m. Prahy.