Prahou za přírodou II.

Vydejte se s námi za faunou a florou našeho hlavního města! Tentokrát za bezobratlými Prokopského údolí.

Věděli jste, že se v Praze je více než 90 zvláště chráněných území? Domov zde nachází jak běžné, tak i ohrožené druhy lišejníků, hub, rostlin i živočichů. Zajímá vás, proč tomu tak je? Chtěli byste zjistit, jaké druhy můžete ve městě potkat, jak žijí nebo co způsobuje jejich ohrožení? Pak si nenechte ujít komentované exkurze pražskou přírodou, kterými vás provedou odborní pracovníci Přírodovědeckého muzea. Exkurze vás zavedou například do světa bezobratlých.

Doporučený minimální věk dětského účastníka je 10 let.
Upozorňujeme zájemce, že vzhledem k náročnosti terénu není vhodné se exkurzí účastnit s kočárky.

Termín exkurze:

  • 18. září 2021 – Nejen ze života hmyzu (přírodní rezervace Prokopské údolí)
    Kolik druhů bezobratlých můžete potkat během jednoho dne? Spočítejte to s námi během komentované exkurze Prokopským údolím. Projdeme si rozmanitá přírodní stanoviště od teplých stepních lokalit, přes louky a lesy až po vodní plochy. Ukážeme si, že hmyz a další bezobratlí obsadili díky jedinečným přizpůsobením téměř všechna přírodní prostředí. Vaše otázky zodpoví přírodovědečtí pracovníci Národního muzea, kteří exkurzi povedou.   Sraz 9.30 hod. na peronu metra Nové Butovice​.
  • Prosíme, nechť se zájemci o exkurzi registrují zasláním zprávy na e-mail pm@nm.cz
Loni jsme našli hned několik těchto vzácných krasavců. Podaří se nám to zopakovat? Stepník rudý (Eresus kollari) © Vít Lukáš
Projekt byl finančně podpořen Magistrátem hl. m. Prahy