Výsledky CNC 2020

City Nature Challenge 2020 je za námi. Kolik druhů se podařilo v Praze najít a jak si vedeme ve srovnání se světem?

Již pátý ročník City Nature Challenge oficiálně skončil. Kvůli netradiční situaci okolo koronaviru nešlo primárně o soutěž, jak jsme byli zvyklí, ale především o spojení desítek tisíc lidí po celém světě. Ohlédněte se s námi za zajímavými výsledky, které letošek přinesl.

Celkem se zúčastnilo 244 měst z celého světa. Téměř 41 tisíc pozorovatelů vyfotografovalo více jak 812 tisíc organismů, které pourčovalo do 32 674 druhů na 9500 identifikujících. V podstatě polovinu pozorované druhové rozmanitosti tvoří rostliny a dalších třicet procent hmyz. Více najdete ZDE.

A jak si letos vedla Praha? Celkem se zapojilo 404 pozorovatelů, kteří za čtyři dny uložili téměř 10 tisíc fotogtafií. Zachycené organismy určilo 417 identifikujících do 1266 druhů, což je o zhruba 200 více než loni. Nejpozorovanější skupinou byly opět rostliny a pak hmyz podobně jako tomu bylo v celosvětovém měřítku. Více se dozvíte ZDE.

Nejaktivnějším pozorovatelem s 355 uloženými druhy na území hlavního města Prahy je „daczison“. Gratulujume k úctyhodnému výkonu.


Díky aktivnímu zapojení všech účastníků obsadila Praha úžasné 21. místo co do počtu pozorování a předčili jsme i takové metropole jako je New York, Moskva, Londýn, Vídeň nebo Sydney. Oproti loňskému ročníku je to tedy výrazné zlepšení. V roce 2019 jsme se totiž umístili na 40. místě z více než 140 zúčastněných. V případě samostatných měst jsme v rámci Evropy dokonce první!

Gratulujeme prvnímu Kapskému městu a také Brnu, jedinému dalšímu českému městu, které se letos poprvé zapojilo do City Nature Challenge. Svými skvělými výsledky se drží v první třetině výsledkové tabule.

A na co jsme narazili v „terénu“ nejčastěji? Byl to česnáček lékařský (127x), šeřík obecný (126x) a vlaštovičník větší (109x). Z živočichů to byla kachna divoká (84x), holub hřivnáč (67x), kos černý (63x) anebo slunéčko sedmitečné (62x), ruměnice pospolná (46x) a včela medonosná (44x).

Podařilo se nám zachytit i ohrožené druhy živočichů, jako je užovka podplamatá, lesák rumělkový, kopřivka obecná, nebo strakapoud prostřední. Pozorovali jsme také vzácnější nebo ohrožené druhy rostlin: devaterník šedý, len rakouský, trýzel škardolistý, modřenec tenkokvětý nebo tařici skalní.

Je vidět, že v Praze máme stále velmi zachovalou přírodu, což dokládají pozorování vzácných stepních druhů rostlin a bezobratlých například z Prokopského údolí, nebo nálezy dutinových šplhavců. Někteří z nich ke svému životu potřebují duby starší i více jak sto let. Na tyto stromy je vázaná také celá řada xylofágního hmyzu – tedy hmyzu, který se živý starým dřevem.

Nejzajímavějším pozorováním letošního roku je motýl lišejníkovec malý, kterého zachytil v Prokopském údolí pozorovatel „martinsafka“. Jde o ohrožený druh přástevníka, jehož housenky se živí lišejníky rostoucími na vyhřátých skalách stepních lokalit. Ty jsou v ohrožení neustálým zarůstáním, a to z důvodu chybějící přirozené pastvy a růstem náletových dřevin, nepůvodních pro tato místa. Na Moravě je lišejníkovec malý zřejmě vyhynulý od 70. let minulého století a v Čechách je znám pouze z několika málo lokalit v Českém krasu. I v Prokopském údolí byl v minulosti v podstatě masově rozšířen, ale v posledních letech je bohužel pozorován velmi sporadicky v řádech několika jedinců za rok, ne-li méně.

Lišejníkovec malý v Prokopském údolí, © Martin Šafka

Jak je vidět na příkladu lišejníkovce malého, jednotlivé organismy jsou úzce provázané, a pokud vymizí teplomilné lišejníky, vymizí nakonec i tento motýl a spousta dalších organismů. Chraňme tedy i nadále přírodu Prahy a zachovejme jí pro další generace.

Národní muzeum a partneři projektu děkují všem zúčastněným!  Byli jste skvělí! Jsme rádi, že jste se zapojili do projektu, že používate aplikaci iNaturalist a že vás baví pražská příroda.

Na viděnou za rok!