Za netopýry i do samotného centra Prahy

Netopýři se přes den ukrývají na nenápadných místech: ve štěrbinách pod střechami domů nebo ve stromových dutinách. Na zimu dokonce mizí úplně. Období nedostatku potravy přečkávají dobře schovaní, ve stavu hlubokého spánku. Přesto můžete netopýry v Praze pozorovat. Vypravte se na večerní procházku do parku se vzrostlými stromy, k rybníku nebo k Vltavě. V těchto místech se navečer vyskytuje velké množství hmyzu, což láká hladové netopýry. Jejich lovecká aktivita je největší za teplých jarních a letních večerů.

Lehce zahlédnete poměrně velkého netopýra, který z úkrytů vyletuje ještě před setměním a je tedy dobře vidět proti obloze. Jedná se o netopýra rezavého. Svoji potravu loví většinou vysoko nad stromy. Po setmění se objevují menší druhy netopýrů. Třepotavým letem kolem stromů a keřů se vyznačuje netopýr hvízdavý. Netopýr vodní létá velmi nízko nad rybníky a jezírky, kde dlouhými zadními tlapkami sbírá hmyz přímo z hladiny.

Netopýr rezavý (Nyctalus noctula)

V Praze netopýři nacházejí rozmanité možnosti úkrytů i potravních stanovišť. Díky tomu je zdejší netopýří fauna docela bohatá – v současnosti zahrnuje minimálně 18 druhů. Kolik jedinců se v Praze celkově vyskytuje, nelze kvůli skrytému způsobu života netopýrů stanovit. Víme však, že na konci léta zde výrazně přibývá netopýrů rezavých. Do střední Evropy tou dobou přilétají jedinci ze severovýchodu, aby u nás přečkali zimu, přičemž jim koryto řeky Vltavy slouží jako migrační koridor. Netopýří osazenstvo Prahy se také mění v průběhu let, novinkou poslední doby je například výskyt netopýra Saviova, který se šíří z jihu Evropy. Poprvé byl pozorován v roce 2013 při nálezu zbloudilého jedince v kanceláři na Malé Straně. Centru města se tedy létající savci rozhodně nevyhýbají.

A kam chodí pražské netopýry sledovat odborníci neboli chiropterologové? Podzemních prostor, kde by netopýři mohli zimovat, v metropoli mnoho není. Mnohem více času tráví pracovníci České společnosti pro ochranu netopýrů v okolí panelových domů. Netopýři totiž často osídlují prostory v podstřeší těchto budov či štěrbiny mezi panely. Při zateplování a rekonstrukcích budov může dojít nejen ke ztrátě úkrytů, ale i k úhynu netopýrů. Dalším nebezpečím je kácení starých stromů, a to zejména v zimním období. Odborníci proto pomocí ultrazvukového detektoru zjišťují výskyt netopýrů v budovách určených k zateplování a také u stromů v případě plánovaného kácení. Poté stanoví šetrný postup prací tak, aby byli tito zákonem chránění živočichové co nejméně zasaženi.

I chiropterology občas něco překvapí. Třeba když se skupina samiček netopýrů vodních s mláďaty usídlila v pilíři Karlova mostu. Nebo když v rušném parku uprostřed města našli netopýry v dutině stromu tak nízko, že do ní dosáhnou i děti. Netopýrům to však nevadí a na stejné místo se každoročně vracejí.   

Zajímavosti o životě létajících savců, tipy na výlety za netopýry a vrápenci a pozvánky na akce pro veřejnost najdete na webu České společnosti pro ochranu netopýrů: napude.sousednetopyr.cz

Děti se mohou pobavit luštěním zábavných úkolů a kvízů v Netopýřím sešitě.

Eva Cepáková, Česká společnost pro ochranu netopýrů, duben 2020