Program CNC 2024

City Nature Challenge 2024

Ukažme společně světu městskou přírodu!

Každý, kdo rád pozoruje přírodu, si už určitě všiml, že i města mají v tomto směru co nabídnout. Projekt City Nature Challenge, který bude v letošním roce opět probíhat i na území Prahy, vybízí všechny, aby se zapojili do focení a určování druhů prostřednictvím jednoduché mobilní aplikace iNaturalist.

Hlavním cílem je ukázat, že je příroda ve městech opravdu unikátní a bohatá. Během čtyř dní soutěží předem přihlášená města o co největší počet pozorování živé přírody uložených do aplikace iNaturalist. V letošním roce se můžete zapojit v termínu od 26. do 29. dubna. Stačí si jen zdarma stáhnout aplikaci do mobilního telefonu a začít fotit přírodu kolem sebe.

Zapojit se může skutečně každý. Stačí jen mobilem vyfotit živočicha či rostlinu na území Prahy a mobilní aplikace iNaturalist tomuto pozorování sama přidělí údaje GPS. Pak už je potřeba jen daný druh určit, což může uživatel učinit sám, nebo si nechat napovědět od aplikace samotné či od ostatních uživatelů. Kromě nevšední zábavy při lovení nových fotoúlovků slouží data nasbírané veřejností dále i k vědeckým účelům.

Jako již tradičně i v letošním roce vyhlašujeme soutěž o nejlepší pozorovatele, resp. pozorovatele s největším počtem pozorování a to ve 2 kategoriích: individuální pozorovatelé a školní kolektivy.

Program City Nature Challenge 2024: Praha

22. – 29.4. infostánek o projektu City Nature Challenge v Historické budově Národního muzea a v Botanické zahradě Praha

26.4. Hmyzí odpoledne ve Spolku Darwin (Přírodovědný Spolek Darwin – Registrace na akci (webooker.eu)

26.4. Přednáška Hmyz na planetě Praha ve Spolku Darwin (Přírodovědný Spolek Darwin – Registrace na akci (webooker.eu))

27.4. O pražské přírodě v Prokopském údolí: Přírodovědný Spolek Darwin – Registrace na akci (webooker.eu)

27.4. Za botanickými klenoty Prahy – exkurze podél Dalejského potoka: Exkurze podél Dalejského potoka za botanickými klenoty Prahy | Česká botanická společnost (botanospol.cz)

22. – 28.4. Sedmdesátka v rostlinné a živočišné říši: DDM hl. m Prahy (ddmpraha.cz)

27. 28. 4. Víkend otevřených dveří v Kroužkovací stanici, běžně veřejnosti nepřístupném areálu Národního muzea v Praze-Hostivaři

– ornitologická exkurze

– ukázky kroužkování a další aktivity o pražské přírodě pro malé i velké účastníky

Výzva odstartovala poprvé v roce 2016 a to pouze mezi městy Los Angeles a San Francisco. V roce 2018 se konal první mezinárodní ročník, kdy se zapojilo 68 měst. Do letošního ročníku se jich přihlásilo téměř 500 z celého světa.

Praha se v minulém ročníku obsadila 34. místo co do počtu pozorování a předčili jsme i takové metropole jako je Florida, Vídeň, nebo Chicago či Liverpool. V rámci Evropy jsme pak na místě třetím. Ve sledované dny bylo z Prahy zaznamenáno více jak 12 tisíc pozorování a téměř 1 500 druhů. Těchto skvělých výsledků bychom nedosáhli bez pomoci partnerů, organizací působících na území hlavního města v oblasti ochrany přírody a enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Projekt do České republiky přivedlo v roce 2018 Národní muzeum. Od té doby se povedlo přeložit aplikaci iNaturalist do českého jazyka a Národní muzeum již tradičně organizuje projekt na území hlavního města a zároveň podporuje organizátory v dalších městech, která se k projektu průběžně hlásí napříč Českou republikou. V posledních letech však není hlavní město jediné, které se projektu účastní. Postupně se přidávají velká i malá města po celé republice. V Brně projekt zaštiťuje Hvězdárna a planetárium Brno, V Uherském Hradišti Univerzita Tomáše Bati – Fakulta logistiky a krizového řízení a v Českých Budějovicích organizuje Biologické centrum AV ČR, v.v.i.