Modřanská rokle

Přírodní památka Modřanská rokle se nachází v jižní části Prahy. Nejlépe se sem dostanete tramvají, ze které vystoupíte přímo na zastávce Modřanská rokle. Rokle kopíruje tok Libušského potoka, kolem kterého se rozkládají pásy lužního porostu, tedy vlhké zaplavované oblasti. 

Díky tomu se zde můžete procházet mezi vlhkomilnými dřevinami, jako jsou olše, vrby, jasany, duby nebo habry. Pod nohama můžete sem tam najít orseje, sasanky a křivatce, ovšem kvůli velkému množství nepůvodních akátů, je tu druhová  rozmanitost a četnost bylin menší. Akáty totiž do svého okolí vylučují tzv. alelopatické látky, které znemožňují růst jiných rostlin. 

Když se vydáte podél potoka můžete zahlédnout vodní druhy ptáků. Často potkáte kachny divoké, půjdete-li klidně a potichu tak uvidíte i střízlíky, jedny z nejmenších ptáků v Evropě. Vzhledem ke své velikosti má tento druh velmi hlasitý zpěv, podle kterého tohoto nenápadného pěvce najdete nejsnáze. Dále od vody ve stromech sedávají straky, sojky a občas přeletí strakapoud.  

Díky velkému množství vody, snadno natrefíte na obojživelníky. Nejčastěji uslyšíte skokany, v nádržích můžete pozorovat čolky a pokud budete mít štěstí zahlédnete i mloky. Za teplejších dnů vám přes cestu může přeběhnout ještěrka nebo se proplazit slepýš, méně často se střetnete i s užovkami. 

Autor textů a fotografií: Tomáš Kivader

brhlík lesní (Sitta europaea)
užovka obojková (Natrix natrix)
kos černý (Turdus merula)