iNaturalist ve vědě

Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis) patří díky své velikosti a pohlavnímu dimorfismu mezi naše nejatraktivnější brouky a jen stěží byste si ho v České republice spletli s něčím jiným. Podobně je na tom i aplikace iNaturalist, která ho sama zvládne určit z fotografie, i když třeba s jiným hmyzem může mít problémy.

Dospělci jsou velcí 20 až 42 milimetrů. Zbarvení je hnědavé, někdy světlejší hnědočervené či tmavší načernalé. Samcům vyrůstá na hlavě roh, který směřuje nahoru a u špičky je mírně zahnutý dozadu. Mají také prohloubený štít, na jehož vrcholu se utvářejí tupé výrůstky. Tyto znaky mohou být u jednotlivých brouků vyvinuty v různé míře. Potkat můžete jak plně vyvinuté velké samce, tak malé samce s nepatrným růžkem a štítem bez nápadného tvarování. Můžete samozřejmě narazit i na jakýkoliv stav mezi těmito dvěma extrémy. Samice nemají růžek na hlavě, objevuje se u nich jen nenápadný hrbolek. Jejich štít je lehce promáčknutý, ale nikdy netvoří oblé výrůstky.

Vývoj nosorožíka kapucínka je víceletý. Samice klade vajíčka do živného substrátu, kterým může být trouchnivějící pařez listnáče, kompost, hnůj, hromady pilin nebo jiný dřevařský odpad. V substrátu se larvy líhnou a následně se jím živí po dobu dvou až tří let. Ponravy se dvakrát svlékají a narostou až do délky 12 centimetrů. Kuklení probíhá v komůrce, kterou si larvy zbudují z okolního substrátu. Z kukly se po několika týdnech líhne dospělec, jenž přezimuje do dalšího roku. Na jaře se pak vyhrabe na povrch. Dospělí kapucínci žijí několik týdnů; létají od pozdního jara až do konce léta.

Vývojová stadia nosorožíka kapucínka.
Fauna Germanica: Die Käfer des deutschen Reiches (Reitter, 1908)

Autor textu: Dominik Vondráček

A jak můžou Vaše pozorování pomoci?

Vzhledem k tomu, že se dá kapucínek bezpečně poznat i z horších fotografií, každá taková fotka v iNaturalist může být užitečná pro mapování výskytu tohoto druhu, což může navíc pomoci i našemu výzkumu. Aktuálně se totiž snažíme získat čerstvé vzorky napříč Českou republikou pro potřeby molekulárně-genetické studie. Pokud tedy zadáte výskyt brouka do aplikace, my budeme vědět, kde ho hledat.

Aktuální seznam pozorování z České republiky je k vidění ZDE.

Čím se zabývá náš výzkum?

S pomocí molekulárních metod se chceme blíže podívat na jednotlivé poddruhy kapucínka, které byly dříve popsány. Aktuálně jich je téměř 20 a jen na území Střední Evropy se jich vyskytuje pět. Mezi nimi je pak zajímavý poddruh Oryctes nasicornis ondrejanus, endemit České republiky a severního Rakouska. Jsou tyto poddruhy, včetně toho českého validní, nebo ne? Mělo tedy smysl je vůbec popisovat, nebo se jen jedná o vzhledově různorodé populace jednoho druhu bez nutnosti dalšího dělení? Více ZDE.

Jak nosorožíka najít?

Dospělci se dají nalézt v nočních hodinách pod světelnými zdroji v době jejich největší aktivity, tedy od konce června do konce srpna. Třeba i na náměstí pod pouličními lampami apod. Známé nálezy jsou i s centra Prahy, kapucínci si totiž zvykly na „městský život“.

Larvy spolu s dospělci se pak snadno hledají v substrátech, ve kterých se vyvíjejí. Ty jsme uvedli již výše a jsou i vyobrazeny zde na plakátu. Na těchto místech se dají najít víceméně po celý rok, jelikož zde larvy a případná čerstvě vylíhnutí dospělci přezimují. Fotit můžete i larvy. Pokud je vyfotíte celé a z boku, jsou pro odborníky taktéž snadno rozeznatelné od jiných podobných ponrav.

Pokud o nosorožíkovi víte, ale nemáte aktuálně jedince k zaznamenání do aplikace iNaturalist, využijte kontaktů na plakátu a dejte nám prosím vědět.