PR Podhoří

Na západním kraji bohnického sídliště leží jedna z nejvýznamnějších přírodních lokalit městských částí Praha 7 a 8. Přírodní rezervace Podhoří skýtá nejen dechberoucí pohledy na Vltavu, která nedaleko odsud protéká hranicí hlavního města. Ve výšce zhruba 100 m nad hladinou řeky se zde na jihozápadně orientovaných strmých skalách rozkládají vzácná teplomilná společenstva rostlin a živočichů. Prohlédnout se je můžete ze dvou dobře přístupných vyhlídek – Bohnické a vyhlídky Podhoří. Skalní ochozy jsou rozdělené zaříznutou roklí Trojského potoka. 

Horní část rezervace pokrývají především porosty dubu zimního. V místech, kde jsou skalní ochozy obnažené, je pak možné zahlédnout žlutě kvetoucí mochnu písečnou nebo krásný vysoký trýzel škardolistý. Skála je zde pokryta i rozsáhlými porosty rozchodníku ostrého. Na těch nejstrmějších místech rezervace roste koniklec luční český nebo chmerek vytrvalý. Holé skalní ochozy vyhovují i teplomilným druhům hmyzu. S trochou štěstí je možné zahlédnout třeba ruděnku cizopasnou, která je hlavním účastníkem napínavého dramatu jako z filmu! Ruděnka je velmi zajímavá svou rozmnožovací strategií. Je totiž takovou kukačkou mezi blanokřídlými. Samice ruděnky klade vajíčko do již hotové hnízdní komůrky jiného blanokřídlého hmyzu, např. hedvábnic. Původní vajíčko, které sem snesla hedvábnice, ruděnka zničí kusadly a do již zásobené komůrky naklade vlastní vajíčko. Z něj se vylíhne larva a ta se živí pylem, který sem poctivě nanosila hedvábnice. Ruděnka sama si komůrku nehloubí a spoléhá se na to, že se jí podaří její zločin spáchat bez úhony. To vše se odehrává doslova pár metrů pod nic netušícími návštěvníky vyhlídky. 

PR Podhoří je domovem i pro několik druhů plazů a obojživelníků. Osluněné skalní stěny jsou ideální pro ještěrky zelené. Naopak deštivé dny vyhovují vzácným druhům obojživelníků. Vyskytuje se zde skokan hnědý, ropucha obecná nebo mlok skvrnitý.  

Autor textů a fotografií: Daniel Koleška

Bohnická vyhlídka
ruděnka cizopasná (Sphecodes albilabris)
hedvábnice (Colletes sp.)