Údolí Kunratického potoka

Přírodní památka Údolí Kunratického potoka je chráněné území na jižní straně Prahy, které je součástí Kunraticko-michelského lesa. Nejsnáze se sem dostanete, když dojedete MHD na zastávku Nemocnice Krč a projdete areálem Thomayerovy nemocnice. Před vámi se objeví meandrující tok Kunratického potoka, na jehož březích můžete najít nespočet organismů. 

Okolo potoka potkáte v této době kvetoucí orseje, křivatce a sasanky. Při bližším pohledu si zkuste všimnout i nevšedně vypadající parazitické rostliny podbílku šupinatého. Ten je díky velkému množství květů oblíben mezi čmeláky, kteří vám mohou s nalezením podbílků pomoci. Podbílek patří mezi tzv. holoparazitní rostliny. Ty vůbec nevyužívají energii slunečního záření pro fotosyntézu, ale jsou zcela odkázané na získávání látek od hostitelské rostliny. V tomto případě z kořenů listnatých stromů, především dubů, jasanů a olší, kterými jsou břehy potoka lemovány.  

Pokud se na chvíli zastavíte a budete pozorovat svět kolem sebe, můžete na stromech objevit různé zástupce pěvců. Sýkory jsou téměř všudypřítomné, větší druhy jako jsou drozdi nebo sojky potkáte méně často, za to jsou méně plaché a dovolí vám je pozorovat déle, případně si i v klidu pořídit jejich fotky. Po sluchu zase snadno identifikujete šplhavce, o které zde rovněž není nouze. Nejběžněji potkáte strakapoudy. S trochou štěstí vám přes cestu přeletí i černý datel. Pro datly jsou důležité staré stromy, ve kterých si hledají potravu. Vzhledem k tomu, že v současnosti se takovýchto stromů spíše zbavujeme nejsou v okolí měst příliš běžní. 

Na teplých svazích nad potokem můžete navštívit xerotermní stepi, suché teplé prostředí vhodné zvláště pro specifické bezobratlé.

Autor textů a fotografií: Tomáš Kivader

brhlík lesní (Sitta europaea)
babočka paví oko (Aglais io)
mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)