100 000 000 pozorování!

iNaturalist překonal 100 000 000 pozorování!

Připravili jsme pro vás překlad článku, jehož plné znění najdete zde: We’ve passed 100,000,000 verifiable observations on iNaturalist! · iNaturalist

Kdybyste každý den provedli 1 000 pozorování, trvalo by vám 274 let, než byste jich nashromáždili 100 milionů. Tento milník je důkazem toho, co mohou lidé dokázat, když spolupracují. Soubor dat uložených na iNaturalistu je něco, co jsme vytvořili všichni společně a co tak přesahuje každého jednoho z nás. Doufáme, že všichni jste na tento úspěch stejně hrdí jako my. Komunita přispěvatelů do iNaturalistu vytvořila jedinečný pohled na život na Zemi a na statisíce druhů, s nimiž tuto planetu sdílíme. Děkujeme!

Uvědomujeme si, že velké výzvy spojené s aplikací iNaturalist jsou stále před námi. Abychom splnili naše poslání – propojování lidí s přírodou a pokrok ve vědě a ochraně přírody – pracujeme na strategii, jak do roku 2030 oslovit 100 milionů přírodovědců.

Počet pozorování napříč časem:

100 milionů pozorování napříč časem

Výše uvedený graf nabízí trochu jiný pohled na to, jak jsme 100 milionů pozorování nashromáždili v průběhu času. Spirála začíná na začátku roku 2015, kdy jsme dosáhli prvního milionu. Každý úsek na spirále představuje další milion pozorování. Každý zákrut představuje jeden rok. Graf také ukazuje několik hlavních pravidel: počet pozorování v čase roste a spirály se více přibližují. Dalším zajímavým bodem je sezónnost, kdy se během zimy na severní polokouli pás pozorování ztenčuje. A nakonec stojí za zmínku každoroční bleskový nárůst v měsíci dubnu, kdy probíhá akce City Nature Challenge.


100 milionů pozorování napříč druhy

Stejně jako nejsou všechna pozorování rovnoměrně rozložená v čase, nejsou rovnoměrně rozložená ani napříč druhy. Pokud seřadíme pozorování podle druhů v sestupném pořadí, můžeme spočítat, kolik druhů je potřeba k překročení 1 milionu pozorování. Skupina s nejpozorovanějšími druhy překročí hranici 1 milionu s 5 druhy (skupina 1), druhá skupina v pořadí už ale musí mít druhů 8 (skupina 2).

Kolik je potřeba druhů k dosažení jednoho milionu pozorování?

100 milionů napříč prostorem

Pozorování nejsou ani rovnoměrně rozmístěna v prostoru. Na některých místech, jako je oblast kolem města Austin v americkém Texasu, je hustota pozorování vysoká – kolem 88 pozorování na km2. To znamená, že zde na 1 milion pozorování stačí kruh o poloměru 60 km o ploše 11 310 km2.

V jiných částech světa je hustota pozorování mnohem nižší, což znamená, že kruhy zahrnující 1 milion pozorování jsou mnohem větší. Mapa dole ukazuje 100 kruhů, z nichž každý obsahuje 1 milion pozorování. Všechny tyto kruhy dohromady zahrnují všech 100 milionů pozorování. Mnoho kruhů v Severní Americe, Evropě a v místech jako je Tchaj-wan a Kapské Město či Česká republika je malých, protože zde je hustota pozorování podobně vysoká jako u zmíněného Austinu. Ale na jiných místech jako v západní Africe, západní Austrálii a na východě Ruska jsou kruhy velmi velké, což odráží nízkou hustotu pozorování (ve východním Rusku je to až 0,02 pozorování na km2). Poznámka: Kruhy se na obrázku nezobrazují dokonale, takže nemusí zahrnovat přesně 1 milion pozorování, jak bylo zamýšleno.

Hustota pozorování v okolí města Austin (Texas, USA):
I na území České Republiky a blízkého okolí už existuje více jak 1 milion pozorování:

I když každé pozorování na iNaturalistu má smysl, hlavním úkolem pro komunitu přispěvatelů do iNaturalistu by mělo být pokrytí nedostatečně zastoupených míst, druhů nebo ročních období. Čím více bude i takových pozorování, tím víc se bude soubor dat iNaturalistu přibližovat skutečné podobě světa přírody.